Bestyrelsen består af 5 medlemmer - alle medlemmer er frivillige.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at Glamsbjerg håndbold klub fungerer både økonomisk, sportsligt og socialt.

Bestyrelsen varetager mange forskelligartede opgaver, såsom økonomi (kontingentopkrævning, faktura), tøj, sponsorer, events, kamptilrettelæggelse, kamptilmeldinger og mange andre opgaver. 
 
Formand:
Karina Hansen
Mail:Glamsbjerghk@gmail.com/ Karinahansen1987@outlook.dk
Tlf: 6075 1814

 
Næstformand:
Linda Wiuff
Mail: Lindawiuff11@hotmail.com
Tlf.: 29939082


Kasserer: 
Anja Højmark Hegnsvang
Mail:ahegnsvang@gmail.com
Tlf: 2532 0675